Search
Close this search box.

Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada

NAZIV PROJEKTA:

“Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada – CESTE POŽEGA d.o.o.”

KORISNIK:

CESTE Požega d.o.o., Šijačka cesta 1, HR-34000 Požega

 

OPIS:

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za  obradu/recikliranje građevnog otpada s područja Požeško slavonske županije. Uz nabavku mobilnog postrojenja projekt predviđa i provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina građevnog otpada na području obuhvata projekta. Smještaj i servisiranje postrojenja je predviđeno na području Grada Požege.

Navedeno mobilno postrojenje se sastoji od sljedećih mobilnih strojeva/opreme:

1  BAGER GUSJENIČAR 21-23 TONA S HIDRAULIČNIM ČEKIĆEM

2  ČELJUSNA  DROBILICA 28-30 TONA

3  RECIKLAMER 18-20 TONA

4  UTOVARIVAČ TOČKAŠ 13-15 TONA

 

Oprema će se isporučivati na lokaciju mobilnog postrojenja, te će se ista biti montirana, podešena i testirana, odnosno za istu će se dokazivati valjanost prije konačnog preuzimanja. Prije početka rada mobilnog postrojenja ishoditi će se dozvola za gospodarenje otpadom.

REZULTAT: Uspostavljeno mobilno postrojenje za obradu/recikliranje građevnog otpada – CESTE POŽEGA d.o.o. koje se sastoji od navedenih strojeva

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.622.000,00 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA EU: 4.635.400,00 kn

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 28. rujan 2020. do 28. studeni 2021.

 

KONTAKT OSOBE:

Marina Šutalo, direktorica

cestepozega@gmail.com

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Korisnika – CESTE Požega d.o.o., te ne odražava stavove Europske unije.

 

www.strukturnifondovi.hr